Vicente Juan García acaba amb victòria al Grand Slam

Gran triomf del corredor de Villena al Ultra (166 km) Sovev Emek a Israel

Conclou el Grand Slam 5 Continents: córrer 5 Ultres a cada continent en un mateix any