II Congrés de Muntanya de Vila-Real

Amb conferències de Josep Lluis Viciano, Mario Gastón i Carlos Suárez