Escuriola guanya la Spain Ultra Cup

La corredora de Cabanes guanya el ultra Sierra Nevada i es fa amb el Circuit nacional d’Ultra Trails