Triple rescat de muntanya a Castelló

Actuacions dels bombers a Puebla Arenoso, Chovar i Calig