«Cada vegada hi ha més nivell al Trail»

Entrevista amb Angel Font, responsable de l’àrea de curses per muntanya FEMECV