Dos voltes Sellés

Emili Sellés guanya l’Autonòmic de Carrera Vertical a Borriol i la Pujada a la Penya del Frare a Muro