Rescat múltiple al Puig campana

El bombers de Benidorm hagueren d’intervindre per atendre 5 excursionistes perduts a la muntanya