5 voltes Cardona

Algunes claus del pentacampió de Carrera Vertical FEMECV Ignasi Cardona