Rescat al barranc de l’Infern

Una senderista de Tavernes va fracturar-se una cama en patir una caiguda