Rescat múltiple d’escaladors atacats per gavines

5 escaladors hagueren de ser atesos a Calp per la Creu Roja amb un rescat aquàtic