Rescat a Bèrnia

Atesa una senderista amb una fractura a la munyica