Rescat a la Cova Tallà

Atés un xicon que va patir una caiguda i es va fracturar les dos munyiques