…I la Generalitat canvia la normativa

Publicada la suspensió de la pol.lèmica resolució que prohibia activitats esportives amb alerta 3