Rescat a Santa Pola

Atés un jove amb fractura oberta a la cama en patir una forta caiguda