Doble rescat múltiple

Atesos un grup de 5 joves a la Sierra del Cid i un grup de 3 senderistes al riu Carbó