Més Autonòmics FACV: Cortes de Pallàs

Després de la celebració del Campionat de marató, arriben les distàncies de 10km i 21km