Aspe, segona de la Copa Cross

Després de Torremendo, torna la competició de la FTCV en octubre abans d’entrar amb el frenètic calendari del mes de novembre