Test SLA: Leo Pous, Valencia O

Una esportista anònima, Leo Pous, ens va acostar l’orientació a través del Test SLA