Wayang Beber Digawe Saka Apa

Mengenal Wayang Beber, Salah Satu Folklore Indonesia yang

Mengenal Wayang Beber, Salah Satu Folklore Indonesia yang

GLASS PAINTING WAYANG BEBER

GLASS PAINTING WAYANG BEBER

wayangberberpacitan

wayangberberpacitan

wayangberberpacitan

Wayang iki digawè jaman krajaan majapait.wayang iki asalè saka pacitan lan gunung kidul.wayang iki digawè kanthi kuwat ing bab rong dimensinè kanthi seni lukis ing kanvas.

Wayang beber digawe saka apa. Wong agung jayengrana, imaryana, lan umarpadi. Wayang sing digawe saka lulang. Jinising wayang iki kang paling disenengi ing tanah jawa.

Yen wis rampung dilakonkè, bèbèrane digulung manèh. Nanging ing sawatara tlatah, uga ana kang gawe wayang saka suket, lan kerdhus, ananging wayang jinis ngene iki ora pati akeh ditemoke ing indonesia. Umumé, kang wujud 2 dhimensi, kagawé saka kulit (walulang), kang biyasané kulit sapi, utawa wedhus.

Critanè yaiku babagan dakwah islam kayata: Saben bèbèran kuwi nggambarakè sakadegan crita. Wayang kancil:wayang iki uga diarai '''wayang dupara'''.

Saben bèbèran kuwi nggambarakè sakadegan crita. Wayang iki nyritakake lakon damarwulan lan minak jingga. Wayang iku pagelaran nganggo bonéka kang umumé katon éndah ing wewayangané lan dilakokaké déning dalang kanthi iringan gamelan.

Wong agung jayengrana, imaryana, lan umarpadi. Nanging ing sawatara tlatah, uga ana kang gawe wayang saka suket, lan kerdhus, ananging wayang jinis ngene iki ora ngrembaka. Wayang menak yaiku wayang saka kayu kang digawe persis (kawangun) wong.

Wayang menak yaiku wayang saka kayu kang digawe persis (kawangun) wong. Nalika diparagakake kanthi crita pandu utawa crita rakyat, yaiku wayang * 4 points a:) wayang potehi b:) wayang wong c:) wayang kulit d:) wayang golek e:) wayang klithik 9) jinise wayang kang ana ing tlatah jawa yaiku, kajaba * 3 points a:) wayang kulit b:) wayang wong c:) wayang potehi d:) wayang klithik e:) wayang beber 10) ukara kang kagaris. Wayang wasana wayang sing digawe saka kayu gepeng.

Wayang Beber

Wayang Beber

Pin di Karya Manusia Indonesia

Pin di Karya Manusia Indonesia

Wayang beber versi ken arok

Wayang beber versi ken arok

Wayang beber versi kan arok 2 di 2019

Wayang beber versi kan arok 2 di 2019

Source : pinterest.com